Πληροφοριες

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε από το δημοσιογράφο Χρίστο Ματθόπουλο με σκοπό τη δημοσίευση ειδήσεων σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις του ευρύτερου διεθνούς σκηνικού και με στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την Τουρκία σε σχέση με την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία, τις ΗΠΑ,  το Ισραήλ και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *