Στη δωδέκατη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα κατατάσσεται η Τουρκία έως το 2028.

 

images Turkey map    αρχείο λήψης

Η Τουρκία θα είναι η δωδέκατη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έως το 2028, ενώ η Βρετανία θα ξεπεράσει τη Γαλλία και τη Γερμανία και θα γίνει η μεγαλύτερη οικονομια στην Ευρώπη.Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μελέτη του Βρετανικού Κέντρου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών.Σύμφωνα με τη μελέτη,το 2028 το ακαθάριστο εγχώριο προιόν της Τουρκίας-ΑΕΠ- θα φθάσει τα τρία τρισεκατομμύρια σαράντα-έξι δισεκατομμύρια δολάρια.Το Βρετανικό Κέντρο προβλέπει ότι στο τέλος του τρέχοντος έτους η Τουρκία θα βρίσκεται στη δέκατη-έβδομη θέση των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου με το ακαθάριστον εγχώριο προιόν της να φθάνει τα οκτακόσια-είκοσι-δύο δισεκατομμύρια δολάρια.Το 2018, εξάλλου, μαζί με άλλες αναδυόμενες οικονομίες θα βρίσκεται στη δέκατη-πέμπτη με το ΑΕΠ στο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και το 2023 στην ίδια θέση, αλλά με το ΑΕΠ στα δύο τρισεκατομμύρια δολάρια.Ωστόσο το Βρετανικό Κέντρο επισημαίνει πως οι προοπτικές της οικονομίας της Τουρκίας εξαρτώνται από την πολιτική σταθερότητα στη χώρα.Αν συνεχισθούν οι ταραχές, που συνέβησαν το 2013, σημειώνει, τότε οι ξένοι θα σταματήσουν να επενδύουν στην Τουρκία και συνεπώς θα σταματήσει η ανάπτυξη.Η μελέτη προβλέπει επίσης ότι η Βρετανία θα ξεπεράσει το ΑΕΠ της Γαλλίας έως το 2018 και το ΑΕΠ της Γερμανίας το 2030.Οι λόγοι είναι η γρήγορη αύξηση του πληθυσμού της Βρετανίας και η λιγότερο εξάρτησή της από τις οικονομίες των άλλων χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *