Υπό το φως της απόφασης του ΕΔΑΔ για επιβολή χρηματικής ποινής στην Τουρκία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο, συνεχίζονται το πρωί οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού.

images  Mavrog-Ozers   Buttenheim_5323c383

Ανδρέας Μαυρογιάννης και Κουντρέτ Οζερσάϊ συνεχίζουν σήμερα τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού, υπό το φως της χθεσινής απόφασης του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για επιβολή στην Τουρκία, χρηματικής ποινής ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ για την εισβολή της στην Κύπρο.
Οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών συναντώνται στις δέκα το πρωί παρουσία της αναπληρώτριας Ειδικής Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Λίζας Μπάτενχαϊμ.
Μαυρογιάννης και Οζερσάϊ, κατά την πρώτη συνάντησή τους, την περασμένη Τρίτη, εισήλθαν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σε σχέση με την ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία, τις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες και το περιουσιακό.
Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η θέση της Ελληνικής Κυπριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα για την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το περιουσιακό ενδυναμώνεται μετά την απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου.
Επισημαίνουν ιδιαίτερα την αναφορά του Δικαστηρίου ότι η Τουρκία δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση του 2001 στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας εναντίον της Τουρκίας και ότι η συμμόρφωση αυτή δεν συνάδει με οποιαδήποτε άδεια, συμμετοχή, ή συνέργεια σε οποιαδήποτε παράνομη πώληση ή εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές.

images European Court Turkey Invasion Cyprus   184860_newsdetail
Επισημαίνουν, εξάλλου, την αναφορά ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Δημόπουλος και Άλλοι εναντίον της Τουρκίας δεν απαλλάσσει την Τουρκία από τις υποχρεώσεις για συμμόρφωσή με την απόφαση του Δικαστηρίου στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή.
Η Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σχολιάζοντας την απόφαση αναφέρει ότι σε σχέση με την πτυχή του αιτήματος για την έκδοση διακηρυκτικής απόφασης για τις παραβιάσεις αναφορικά με το δικαίωμα κατοικίας και περιουσίας, το Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι δεν είναι αναγκαία η εξέταση του ζητήματος αυτού, επειδή είναι ξεκάθαρο ότι σε κάθε περίπτωση η Τουρκία δεσμεύεται από την απόφαση στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2001.
Το Δικαστήριο, προστίθεται, έκρινε ότι υπήρχε συνεχιζόμενη παραβίαση του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου Αριθμός 1 της Ευρωπαικής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λόγω του ότι οι Ελληνοκύπριοι ιδιοκτήτες περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές στερούντο πρόσβασης, ελέγχου, χρήσης και απόλαυσης της περιουσίας τους καθώς και οποιασδήποτε αποζημίωσης για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

images  occupied area Cyprus      thCADF0XNJ
Εναπόκειται στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, προστίθεται, να διασφαλίσει ότι αυτό το εύρημα, που είναι δεσμευτικό σύμφωνα με τη Σύμβαση και με το οποίο δεν έχει ακόμα υπάρξει συμμόρφωση, θα εκτελεστεί πλήρως από την Τουρκία.
Η συμμόρφωση αυτή, αναφέρει η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, δεν μπορεί, σύμφωνα με το ΕΔΑΔ, να συνάδει με οποιαδήποτε άδεια, συμμετοχή, ανοχή ή οποιαδήποτε συνέργεια στην παράνομη πώληση ή το σφετερισμό των Ελληνοκυπριακών περιουσιών.
Περαιτέρω, η απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Δημόπουλος, κατά το σκέλος, που αυτή αφορούσε την απόρριψη ατομικών προσφυγών λόγω της μη εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων, δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της ότι εξαντλεί το ζήτημα της συμμόρφωσης της Τουρκίας με τα ευρήματα του Δικαστηρίου στην Τέταρτη Διακρατική.

images  Turkish invasion 1 Cyprus   images
Στην απόφασή του για τις αποζημιώσεις, το ΕΔΑΔ καλεί την Τουρκία να πληρώσει το συνολικό ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ, 30 εκατομμύρια για ηθική βλάβη, που έχουν υποστεί οι συγγενείς των αγνοουμένων και 60 εκατομμύρια για ηθική βλάβη, την οποία έχουν υποστεί οι εγκλωβισμένοι στη χερσόνησο της Καρπασίας.
Με βάση την απόφαση, η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ποσό στην Κυπριακή Δημοκρατία σε τρεις μήνες.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *