Ακόμη 87 νεκροί και 2, 529 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα από τον κορονοϊό, στην Τουρκία, το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Στην Τουρκία, καταγράφηκαν ακόμη ογδόντα-επτά νεκροί τις τελευταίες είκοσι-τέσσερις ώρες από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε έντεκα χιλιάδες πενήντα-εννέα.
Σύμφωνα με την Τουρκική Κρατική Τηλεόραση, την ίδια χρονική περίοδο εντοπίστηκαν δύο χιλιάδες πεντακόσια -είκοσι-εννέα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, με τον συνολικό αριθμό να φθάνει τις τριακόσιες-ενενήντα-εννέα χιλιάδες τριακόσια-εξήντα.
Εν τω μεταξύ, η Τουρκική κυβέρνηση επέβαλε νέα περιοριστικά μέτρα σε Αγκυρα και Κωνσταντινούπολη για περαιτέρω αποτροπή της εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *