Το καθεστώς της κατεχόμενης περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου πρέπει να αλλάξει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ”συζήτησης στρογγύλης τραπέζης”, που έγινε το περασμένο Σάββατο.

Η Ενωση Δικηγορικών Συλλόγων της Τουρκίας, που οργάνωσε τη ”συζήτηση στρογγύλης τραπέζης” για την κατεχόμενη περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, το περασμένο Σάββατο, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα συμπεράσματα, στα οποία κατέληξε η συζήτηση.
Σύμφωνα με τον παράνομο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Μπαϋράκ, κατά τη συζήτηση υπήρξε συμφωνία ότι θα πρέπει να αλλάξει το καθεστώς της κατεχόμενης περίκλειστης πόλης.
Η κατεχόμενη πόλη, σημειώνεται, βρίσκεται εντός των λεγόμενων κυρίαρχων συνόρων της ”Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου”, όπως αποκαλείται το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, αλλά τα ακίνητα μπορεί να έχουν διαφορετικούς ιδιοκτήτες.
Η λεγόμενη Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου, προστίθεται, έκαμε ένα ”ιστορικό βήμα” για λύση δύο κρατών και άνοιγμα της κατεχόμενης περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, στο πρόγραμμά της.
Υποστηρίζεται ότι το πιο κατάλληλο μέσο για αυτό το άνοιγμα, είναι η λεγόμενη Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας, που έγινε αποδεκτή ως εσωτερικό ένδικο μέσο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται, θα πρέπει να προβλέπεται το άνοιγμα της κατεχόμενης περιφραγμένης πόλης της Αμμοχώστου, σύμφωνα με το ”διεθνές δίκαιο” , λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των πρώην κατοίκων και των δικαιούχων πριν από το 1974.
Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, αναφέρεται, βάσει των οποίων δεν φαίνεται να είναι δυνατή η εγκαθίδρυση ενός δήθεν συνεταιρισμού στη βάση της ”πολιτικής κυρίαρχης ισότητας”, η κατεχόμενη περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου θα πρέπει να απαλλαγεί πλέον από του να είναι η ”αιχμάλωτη” της μη λύσης και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να λυθεί με τρόπο, που θα είναι προς ”το συμφέρον της νήσου”, κυρίως της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *