Αρχαίος τάφος, που ανήκει στη Γεωμετρική περίοδο, ανακαλύφθηκε στην κατεχόμενη Ακανθού.

images Agios Amvrosios Akanthou MAP   αρχείο λήψης

Στην κατεχόμενη Ακανθού, ανακαλύφθηκε αρχαίος τάφος, ύστερα από παράνομες ανασκαφές από το λεγόμενο τμήμα αρχαιοτήτων και μουσείων του ”υπουργείου Τουρισμού και Περιβάλλοντος”.
Σύμφωνα με την Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Χαλκίν Σεσί, ο τάφος είναι του 1050-750 π.χ. και ανήκει στη Γεωμετρική περίοδο.
Εντοπίστηκαν, γράφει, πολλές σημαντικές ιστορικές αρχαιότητες και αντικείμενα.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι βρέθηκαν συνολικά είκοσι-επτά αρχαία αντικείμενα.
Ο λεγόμενος διευθυντής του ”τμήματος αρχαιοτήτων”, Φουάτ Αζιμλί, δήλωσε ότι τα σημαντικά ευρήματα εντοπίστηκαν στη διάρκεια των ”ανασκαφών”, προσθέτοντας πως τα αντικείμενα αυτά είναι από τα ωραιότερα δείγματα της Γεωμετρικής περιόδου, που χρησιμοποιούνταν σε τελετές.
Τα αντικείμενα, κατέληξε, θα εκτίθενται σε μουσεία, ύστερα από συντήρησή τους.

ΓΤΠ :Τμήμα Τουρκικών Θεμάτων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>