Εντεκα χιλιάδες νέα κτήρια κατασκευάστηκαν στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου τα τελευταία πέντε χρόνια.

images occupied Cyprus MAP  αρχείο λήψης
Υπό τον τίτλο ”Ο τομέας των κατασκευών δεν γνωρίζει εμπόδια”, η Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Χαβαντίς γράφει ότι σύμφωνα με στοιχεία, που έδωσε ο λεγόμενος σύνδεσμος Τουρκοκυπρίων εργολάβων οικοδομών, μεταξύ του 2013 και του 2017 δόθηκαν ”άδειες” για την ανέγερση τριών χιλιάδων οκτακοσίων -είκοσι-πέντε νέων κτηρίων στην κατεχόμενη Λευκωσία.
Δόθηκαν επίσης λεγόμενες άδειες για ανέγερση δύο χιλιάδων διακοσίων-πενήντα κτηρίων στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, τριών χιλιάδων πεντακοσίων-σαράντα-πέντε στην κατεχόμενη Κερύνεια, οκτακοσίων-πενήντα-τεσσάρων στο κατεχόμενο Τρίκωμο, τετρακοσίων-ογδόντα-έξι στην κατεχόμενη Μόρφου και τριακοσίων-σαράντα-ενός στην κατεχόμενη Λεύκα.

images Occupie Kyrenia House For Sale αρχείο λήψης
Με βάση τα ίδια στοιχεία, γράφει η Χαβαντίς, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια κατασκευάστηκαν έντεκα χιλιάδες τριακόσια νέα κτήρια στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.
Στα κτήρια αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατοικίες και χώροι εργασίας, διαμερίσματα και πολυκατοικίες.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 2017 θεωρείται ως η καλύτερη περίοδος του κατασκευαστικού τομέα, αφού τα κατασκευαστικά έργα έφθασαν τα δύο χιλιάδες επτακόσια-εβδομήντα-εννέα.

ΓΤΠ :Τμήμα Τουρκικών Υποθέσεων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>