Τριακόσιες-είκοσι-έξι χιλιάδες αυτοκίνητα είναι εγγεγραμμένα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

images occupied Nicosia imagesimages Occupied Cyprus Cars images

Ο λεγόμενος υπουργός Μεταφορών Τολγκάν Ατακάν, δήλωσε ότι ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων οχημάτων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, έφθασε τις τριακόσιες-είκοσι-έξι χιλιάδες τριακόσια-ογδόντα -επτά.Σύμφωνα με την Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κίπρις, ο Τολγκάν Ατακάν έδωσε τα στοιχεία αυτά σε ομιλία στη ψευδοβουλή.Είπε επίσης ότι εκατόν-εννέα χιλιάδες εξακόσια-σαράντα αυτοκίνητα δεν είναι εγγεγραμμένα.Aνέφερε, εξάλλου, ότι δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια-εβδομήντα-δύο οχήματα βρίσκονται σε περιφραγμένους χώρους πώλησης αυτοκινήτων.

ΓΤΠ :Τμήμα Τουρκικών Υποθέσεων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>