98,000 άτομα είναι εγγεγραμμένα στις ”κοινωνικές ασφαλίσεις” στο κατοχικό καθεστώς με το σαράντα-πέντε τοις εκατόν είναι αλλοδαποί, σύμφωνα με το λεγόμενο υπουργείο Εργασίας.

images occupied Nicosia images

Ο λεγόμενος υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ερσάν Σανέρ, μιλώντας σε τελετή για την υπογραφή ”πρωτοκόλλου” μεταξύ του ”υπουργείου” του και του ”υπουργείου Παιδείας” σε σχέση με την εφαρμογή διεθνών επαγγελματικών προτύπων, δήλωσε ότι σήμερα υπάρχουν ενενήντα-οκτώ χιλιάδες άτομα, που είναι ασφαλισμένα στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής ασφάλισης στο κατοχικό καθεστώς.
Οπως γράφει η Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Βατάν, ο Ερσάν Σανέρ ανέφερε ότι το σαράντα-πέντε τοις εκατόν είναι αλλοδαποί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>