Οι εξαγωγές στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου μειώθηκαν κατά έντεκα τοις εκατόν το 2016.

images occupied Nicosia images

Υπό τον τίτλο ”Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά έντεκα τοις εκατόν”, η Τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενί Μπακίς, γράφει ότι σύμφωνα με στοιχεία, που δόθηκαν από το λεγόμενο Τμήμα Εμπορίου για το 2016, οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά τέσσερα τοις εκατόν και έφθασαν το ένα δισεκατομμύριο κόμμα εννέα εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά έντεκα τοις εκατόν σε εκατόν-πέντε κόμμα πέντε εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2015.
Σύμφωνα με τη Γενί Μπακίς τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές από την Τουρκία έχουν μειωθεί, ενώ οι εισαγωγές από τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά δεκαπέντε τοις εκατόν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>